Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2016-11-29

Wygraj kubek pod choinkę z Motorsportstore"Wygraj kubek pod choinkę z Motorsportstore": Aby wziąć udział w konkursie i wygrać jedną z nagród należy:

1) Być fanem profilu Facebookowego Motorsportstore.pl
2) Napisać pod konkursowym postem: kolejny numer oraz którą koszulkę chciałabyś/chciałbyś otrzymać.
(np. trzecia osoba: 3. Kubek Scudetto Ferrari F1 Team 2016 czarny)


Do wyboru spośród:

- Kubek Scudetto Ferrari F1 Team 2016 czarny

- Kubek Scudetto Ferrari F1 Team 2016 czerwony

- Kubek Scuderia Ferrari Ferrari F1 Team czerwony

- Kubek ceramiczny Ferrari F1 Team czarny

- Kubek ceramiczny biały BMW Motorsport

- Kubek Teamline Infiniti Red Bull Racing 2016
Koszulki Ferrari Classic dostępne w dwóch kolorach (czerwonym i czarnym):

Głosy będą zbierane do 18 grudnia i tego samego dnia poznamy laureatów nagród - wysyłka nastąpi 19 grudnia, aby każdy otrzymał swój prezent na czas.Szczegółowy regulamin dostępny poniżej.

Regulamin Konkursu


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u Motorsportstore.pl jest BRAND PAWEŁ SIDOR, TARKAWICA 96A, 21-102 Ostrówek, PL7142040935.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook oraz strony internetowej www.motorsportstore.pl
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa do 30.10.2016. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage?u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby:
? posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Motorsportstore.pl, udzielenie zgody aplikacji zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane dane do wysyłki] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a Motorsportstore.pl
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania w Aplikacji konkursowej oświadczają, że:
a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, dane do wysyłki) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy skorzystać z aplikacji umieszczonej pod adresem:
www.facebook.com/motorsportstorepl
2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego Motorsportstore.pl, a następnie napisać pod konkursowym postem: kolejny numer oraz którą koszulkę chcielibyście otrzymać.
(np. trzecia osoba: 3. Koszulka Ferrari Red Power w kolorze szarym)

3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
4. Konkurs przebiega następująco:
a) Do dnia 30.10.2016 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) Dnia 30.10.2016 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
c) najpóźniej w dniu 31.10.2016 zostaną opublikowane wyniki konkursu.
5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości prywatnej.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
- 1x Koszulka Ferrari Classic (o wartości 125 zł) lub Koszulka Ferrari Red Power (o wartości 149 zł)
- 1x Koszulka Ferrari Classic (o wartości 125 zł) lub Koszulka Ferrari Red Power (o wartości 149 zł)
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
5. Nagrody zostaną wysłane za pomocą kuriera DPD lub Poczty Polskiej.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem treści, które zgłasza w Aplikacji, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres info@motorsportstore.pl
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja".
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa.polskiego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel